មាតិកាៈ ប្លែកៗ

គោល​ជល់ វ័ធ​មនុស្ស​របួស​នៅ​ពិធីបុណ្យ​គោ​ជល់​នៅ​ទីក្រុង​ផាម​ផ្លូ​ណា​របស់​អេ​ស្ប៉ា​ញ​

​ដោយ ៖សុខា ថ្ងៃទី 13 កក្កដា 2017 ម៉ោង 04:25:PM

​    ​មនុស្ស​ចំនួន​២​នាក់ ត្រូវបាន​គោល​ជល់ វ័ធ និង មនុស្ស​យ៉ាងតិចណាស់​ចំនួន​៤​នាក់​ផ្សេងទៀត​ត្រូវបាន​ព្យាបាល​ដោយ​ការរង​បួស នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​១៣​ខែកក្កដា បន្ទាប់ពី​ពិ​រៀបចំ​គោ​ជល់​លើក​ទី​៧​នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​គោល​ជល់ សាន់​ហ្វើ​មីន (San Fermin) នៅ​ទីក្រុង​ផាម​ផ្លូ​ណា ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ ជាទី​ដែល​អ្នករត់​រាប់ពាន់នាក់​បាន​រត់​នៅតាម​ផ្លូវ នៅពេល​គោល​ជល់​ជាង​១០​ក្បាល​បាន​រត់​ដេញ​វ័ធ​។​

​    ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​នៃ​ថ្ងៃបុណ្យ​គោល​ជល់​ដែលមាន​អាយុកាល​ជាច្រើន​សតវត្សរ៍​មកនេះ គឺ​នឹង​ចប់​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​៕

 គោល​ជល់ វ័ធ​មនុស្ស​របួស​នៅ​ពិធីបុណ្យ​គោ​ជល់​នៅ​ទីក្រុង​ផាម​ផ្លូ​ណា​របស់​អេ​ស្ប៉ា​ញ​

 គោល​ជល់ វ័ធ​មនុស្ស​របួស​នៅ​ពិធីបុណ្យ​គោ​ជល់​នៅ​ទីក្រុង​ផាម​ផ្លូ​ណា​របស់​អេ​ស្ប៉ា​ញ​

 គោល​ជល់ វ័ធ​មនុស្ស​របួស​នៅ​ពិធីបុណ្យ​គោ​ជល់​នៅ​ទីក្រុង​ផាម​ផ្លូ​ណា​របស់​អេ​ស្ប៉ា​ញ​

 គោល​ជល់ វ័ធ​មនុស្ស​របួស​នៅ​ពិធីបុណ្យ​គោ​ជល់​នៅ​ទីក្រុង​ផាម​ផ្លូ​ណា​របស់​អេ​ស្ប៉ា​ញ​

​ពិធីបុណ្យ​គោ​ជល់​សាន់​ហ្វើ​មីន (San Fermin) នៅ​ទីក្រុង​ផាម​ផ្លូ​ណា​ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ


ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Email: ads@rasmeinews.com

670px X 100pxទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

670px X 100px

Apple Google

Staff_rsm

Global_taxi

Camed

Isi-steel-15

Ptc-15

Romanson

17

17

17


ដំណឹងថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ

App

សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃទី 18 កក្កដា 2017 ម៉ោង 03:12:PM