សូមជូនដំណឹងដល់មិត្តអ្នកអានដែលបានប្រើប្រាស់​ App របស់រស្មីកម្ពុជា​ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមផ្អាកការ បញ្ចូលព៍ត៌មាន១រយេះសិន ព្រោះក្រុ... (continued)" />
ការិយាល័យនិពន្ធ 012 813 366, 016 970 962

ជាវកាសែត - ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - ទំនាក់ទំនង

Rhb02
Rasmie-tiger-rasmeinews
Rasmie-tiger-rasmeinews

ការិយាល័យនិពន្ធ 012 813 366, 016 970 962សេចក្តីជូនដំណឹង

​ដោយ ៖ ថ្ងៃទី 18 កក្កដា 2017 ម៉ោង 03:12:PM

សូមជូនដំណឹងដល់មិត្តអ្នកអានដែលបានប្រើប្រាស់​ App របស់រស្មីកម្ពុជា​ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមផ្អាកការ បញ្ចូលព៍ត៌មាន១រយេះសិន ព្រោះក្រុមបច្ចេកទេសកំពង់ដោះស្រាយនិងសម្រួលការងារបច្ចេកទេសឡើងវិញ​។​ សូមអរគុណ ៕

សេចក្តីជូនដំណឹង


ហាមយកអត្ថបទពី វេបសាយ www.rasmeinews.com ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ


ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Email: ads@rasmeinews.com

670px X 100px


App

សេចក្តីជូនដំណឹង (ថ្ងៃទី 18 កក្កដា 2017 ម៉ោង 03:12:PM)Apple Google

Staff_rsm

Global_taxi

Camed

Isi-steel-15

Ptc-15

Romanson

17

17

17


ដំណឹងថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ

App

សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃទី 18 កក្កដា 2017 ម៉ោង 03:12:PM

សន្តិសុខសង្គម