អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

​ដោយ ៖កញ្ញាដាលីស ថ្ងៃទី 31 តុលា 2016 ម៉ោង 03:18:PM

​    ​អតីត​តារា​អាសអាភាស​ថៃ​ម្នា​ក់បាន​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​វិញ ហើយក៏​ទទួលបាន​ស្វាមី​សេដ្ឋី​អាមេរិក ដែលមាន​អាយុ​ចាស់​ជាង​នាង​ទ្វេដង​។

​    ​អតីត​តារា​សិច​រូបនេះ​និយាយថា ការថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ និង​ធ្វើ​សម្មាធិ​ជួយ​នាង​ឱ្យ​រកឃើញ​ស្នេហា​ជាមួយ​ស្ថាបត្យករ​ចំណាស់ ៧០ ឆ្នាំឈ្មោះ ហា​រ៉ូ​ល ជែ​ន​នី​ង ណេ​ស្លែ​ន ជេ​អា (Harold Jennings Nesland Jr)​។

​    ​ស្ត្រី​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ ដែល​ពីមុន​មានឈ្មោះ​ក្នុង​រឿង​អាសអាភាស​ថា "​ណង ណាត​" បាន​ចាក​ចេញពី​ការងារ​មុន​ក្នុងនាម​ជាតា​រា​សិច​របស់​ក្រុមហ៊ុន Tokyo Hunter and Asian Heart​។

​    ​ក្នុងនាម​ជា​ស្ត្រី​រៀបការ​រួច ដែល​ឥឡូវ​មាន​ឈ្មោះថា កេ​ត​សារិន ឆៃ​ឆា​ឡឺម​ផល នាង​ផ្តោត​តែ​លើ​ផ្នត់គំនិត​បែប​ព្រះពុទ្ធសាសនា​ប៉ុណ្ណោះ​។

​    ​នាង​និយាយថា នាង​ធ្វើអំពើ​ល្អ ធ្វើ​សម្មាធិ និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​។ នាង​បន្តថា ការធ្វើ​បែបនេះហើយ​ទើប​ធ្វើឱ្យ​នាង​មាន​ភ​ព្វ​សំណាង​បាន​ជួប​ស្វាមី​ដែលជា​សេដ្ឋី​អាមេរិក​អាយុ ៧០៕

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

អតីត​តារា​សិច​ថៃ​អាយុ ៣១ ឆ្នាំ​រកឃើញ​ប្តី​សេដ្ឋី​អាយុ ៧០ ដោយសារ​វិល​មកកាន់​សាសនាព្រះពុទ្ធ​និង​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ​

នាង ណង ណាត បាន​ជួប​ស្វាមី​សេដ្ឋី​ចំណាស់​ស្មើ​ឪពុក​នាង ដោយសារ​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​រាល់ថ្ងៃ


ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Email: ads@rasmeinews.com

670px X 100px
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

670px X 100px

Apple Google

Staff_rsm

Global_taxi

Camed

Isi-steel-15

Ptc-15

Romanson

17

17

17


ដំណឹងថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ

App

សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃទី 18 កក្កដា 2017 ម៉ោង 03:12:PM