ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ, បុគ្គលិក​ផ្នែក​ទីផ្សារ | ឌីជីថល អ៊ែត​វើ​ថា​យ​ស៊ី​ង


Company: ឌីជីថល អ៊ែត​វើ​ថា​យ​ស៊ី​ង

Job Location: ភ្នំពេញ

​ផុតកំណត់:ថ្ងៃទី 16 កញ្ញា 2018

Job Description:

ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គ​លិ​ក​ទាំង​ពីរភេទ​ដូន​ខាងក្រោម​នេះ​៖
1) ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ (​ម្នាក់​) និង​បុគ្គលិក​ផ្នែក​ទីផ្សារ (02)
​    ​- មាន​បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែក​ទីផ្សារ​
​    ​- មានបទពិសោធន៍​ផ្នែក​រោង​ពុម្ព​យ៉ាងតិច 2-3 ឆ្នាំ (​ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ​)
​    ​- មានបទពិសោធន៍​ផ្នែក​រោង​ពុម្ព​យ៉ាងតិច​01 ឆ្នាំ (​បុគ្គលិក​ផ្នែក​ទីផ្សារ និង​ផ្នែក​លក់​)
​    ​- ចេះ​និយាយ និង​សរសេរ​ភាសា​អង់គ្លេស​ស្ទាត់ជំនាញ​
​    ​- មាន​សមត្ថភាព​អាចធ្វើ​ការ​ជា​ក្រុម និង​ឯករាជ្យ​
2) មេជាង​បោះពុម្ព (​ម្នាក់​) និង​កូនជាង​បោះពុម្ព (02 នាក់​)
​    ​- មានបទពិសោធន៍​លើ​ការងារ​បោះពុម្ព​យ៉ាងតិច 3-4 ឆ្នាំ (​មេជាង​)
​    ​- មានបទពិសោធន៍​លើ​ការងារ​បោះពុម្ព​យ៉ាងតិច 02 ឆ្នាំ (​កូនជាង​)
​    ​- ចេះ​ប្រើប្រាស់​ម៉ាស៊ីន KOMORI ឬ HEIDELBERG
​    ​- ឧស្សា​ហ័​ព្យាយាម និង​តស៊ូ​ជាមួយ​ការងារ​
​    ​- ចេះ​ភាសា​អង់គ្លេស​ជាការ​ប្រសើរ​
3) ជាង​អូស​ស្បៃ (Silkscreen) (02 នាក់​)
​    ​- មានបទពិសោធន៍​យ៉ាងតិច 02 ឆ្នាំ​
​    ​- ស្មោះត្រង់ និង​ឧស្សាហ៍​ព្យាយាម​

How to apply:

​បេក្ខជន​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៍​សូម​ផ្ញើ CV មកកាន់​អាសយដ្ឋាន​: ផ្ទះ​លេខ 90 ផ្លូវ 44MC E-mail: hr@digitaladvs.com ឬ ទាក់ទង​តាម​ទូរស័ព្ទ​លេខ​:023 987 600​។​
​បញ្ជាក់​: ឈប់​ទទួល​ពាក្យ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥​

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

670px X 100px